Studiranje u Australiji: Učenje i druženje sa ljudima iz celog sveta

Svakodnevno slušam o tome da naš sistem obrazovanja neefikasan, da su ljudi prepametni, a slabo plaćeni. Da li je zaista u inostranstvu lakše studirati? Da li nam strani univerziteti zaista mogu pružiti praktično znanje, ili…

View Post
Share:
Close Me
Looking for Something?
Search:
Post Categories: