Aktivno slušanje: Da li komuniciramo?

Na razmišljanje o ovom pitanju podstakao me je jedan određeni tekst u magazinu Sensa. Listajući stranice ovog izdanja pažnju mi je privukla čitava sekcija posvećena komunikaciji. Najpre sam se zaustavila na tekstu gde se spominje…

View Post
Share:
Close Me
Looking for Something?
Search:
Post Categories: